Categorie: Toekomst VMK

collegebezoek 2010?

Bezoek college van B&W aan Boschveld en Deuteren

Namens het college van Burgemeester en Wethouders nodigen wij u uit om deel te nemen aan het werkbezoek van B&W...

/ 5 oktober 2011
logo Boschveld is een werkwoord

4e Werkatelier Boschveld

Op basis van het 3e werkatelier is Michael van Kimmic aan de slag gegaan met een verbeelding van het voorlopige...

/ 14 september 2011
logo Boschveld is een werkwoord

Boschveld is een Werkwoord: Contouren Waterkwartier worden zichtbaar

Dit was de conclusie na afloop van het 3e werkatelier op donderdag 30 juni, georganiseerd door CCC in samenwerking met Patrick...

/ 12 augustus 2011
parallelweg-vanaf-grasso

Inspraaknotitie commissie ruimtelijke ontwikkeling en beheer

We hebben een lustrum te vieren: De Bewonersvereniging Veemarktkwartier is al 20 jaar bezig met de plannen rondom de verlengde...

/ 26 mei 2011
logo Boschveld is een werkwoord

Boschveld is een Werkwoord, werkatelier II, dinsdag 26 april

Het zal de inspirerende omgeving van Grasso zijn geweest. Aan de gedrevenheid en betrokkenheid waarmee de teamleiders Patrick Kloth, Erik...

/ 3 mei 2011
verlengde Parallelweg

Zienswijze verlengdeParallelweg

Naar aanleiding van het voorontwerp bestemmingsplan ten aanzien van de verlengde Parallelweg heeft de bewonersvereniging Veemarktkwartier haar zienswijze opgesteld en...

/ 2 mei 2011
Prorail

Prorail en het Veemarktkwartier

De bewoners van het Veemarktkwartier ontvingen een brief van Prorail waarin Prorail aankondigt dat het ontwerp tracébesluit klaar is voor...

/ 6 juni 2010

Honden uitrenveld

Onlangs ontving de Bewonersvereniging onderstaand ontwerp van de gemeente. Het betreft een ontwerp voor een honden uitrenveld.Graag willen wij uw...

/ 17 april 2009