EKP (expeditie knooppunt)

 • Klinkers zijn nu vermalen tot enorme berg. Die berg wordt nog hergebruikt bij de nieuwbouw.
 • Er komen 320 ondergrondse parkeerplekken voor 820 woningen. In die 320 zitten ook de gemeenschappelijke plaatsen voor mobiliteitshub. Bewoners kunnen zo’n ondergrondse plek huren, maar krijgen geen parkeervergunning voor de straat. Wel zullen te zijner tijd de parkeerplekken op de Parallelweg aan de kant van het EKP gaan verdwijnen. Die waren ons tijdelijk vergund.
 • Fase 2 wordt aansluitend op fase 1 gerealiseerd, of met enige overlap. Zie de website van EKP voor wat Fase1 en 2 precies is. Bouwfase1 en 2 zullen elkaar in de toekomst mogelijk wat overlappen.
 • Er wordt nog een geluidswand geplaatst aan Nelson Mandelalaan. Die moet ook trillingen van trein opvangen. Het plaatsen van die wand kan op zich wel weer met trillingen gepaard gaan.
 • De start van de bouw gebeurt wanneer het merendeel van de woningen zijn verkocht. De verwachting is dat dat gerealiseerd is in november 2024. De bouwtijd duurt ongeveer 2,5 jaar, voor de eerste toren. Het totaal zal misschien 7 jaar duren.
 • Nulmeting voor bewoners wordt naar voren gehaald, de maand maart ’24 werd genoemd. Naar jouw keuze komen ze ook je woning binnen. Maar enkel de woningen aan Parallelweg, en tot halverwege de kalver- koe- en ossenstraat.

Verduurzaming VMK

 • Er waren zo’n 30 adressen waar men positief reageerde op de eerste inventarisatie voor verduurzaming. Nu we in ronde 2 zitten, heeft nog niet iedereen de vragenlijst ingevuld. Die krijgen binnenkort een extra mailtje, of een bezoekje van Peter. De tussenstand werd even doorgenomen. Hier zou toch wel iets moois uit moeten kunnen komen.
 • Naar aanleiding van verduurzamings-enquête komt er de vraag: kan er nog een derde formulier gemaakt worden waarin bewoners nog ruimte vinden voor het stellen van extra vragen? Zoals over sedemdaken, aanvullende adviezen, enz. Jullie horen binnenkort waar het formulier staat. Maar het al dan niet invullen moet geen directe invloed hebben op de snelheid van doorpakken na ronde 2 van de inventarisatie.

Financiën

 • Financiën van de bewonersvereniging: we spelen nog steeds net quitte. Dat is goed. Op de vraag of iemand niet eens kascontrole wilde doen, reageerde niemand. Na afloop meldde zich toch nog een buurtbewoner hiervoor

Onderhoud Veemarktkwartier

 • Nieuwe houtsnippers voor Koestraat worden aangevraagd. Er zijn zo’n 13 personen die aangeven wel te willen helpen met opknappen van de speeltuin van de Koestraat. Actie: Het bestuur communiceert een datum wanneer we het onderhoud kunnen plegen
 • Er is nog plek voor een wipkip of wipkoe. Opmerking: geen dieren meer om op te zitten. (Stichting PETA).
 • Jeu de boulesbaan: moet eigenlijk opgeknapt worden. Actie: het bestuur vraagt aan de gemeente om nieuwe laag steentjes.
 • Plantenbakken op parallelweg. Wanneer je gaat bewateren, (in de zomer minimaal 2 keer per week) stuur dan een appje sturen in de groepsaap. Dat is om het bewustzijn te vergroten dat het nodig is, en om een betere verdeling te krijgen voor wie wanneer gaat bewateren. Er is een brandkraan op de Parallelweg waar we ook gebruik van kunnen maken om water te tappen. Helaas: er waren geen nieuwe mensen die een bak wilden adopteren. Toch komen mensen hier vaak wonen omdat het zo’n leuk wijkje is. Dit leuke wijkje kan het echter niet alleen: daar zijn mensen in nodig die zich ervoor inzetten. 

Auto’s delen en parkeren

 • Deelauto’s in de wijk. Kun je zelf al regelen. Miesjel deelt hem al. Ilse ook. Er wordt verwezen naar deelauto.nl, of snappcar.nl of mywheels.
 • De keervlakken in de Koestraat en ook andere straten zijn niet bedoeld om auto’s op te parkeren. Die zijn daar hinderlijk. Probeer eraan te denken dat je niet voor het gemak gaat. Zet er ook je scooter niet op. De auto hiernaast/onder is een witkar: een initiatief uit 1974 om auto’s gezamenlijk te gebruiken.

Fietsen

 • Gelabelde fietsen staan al een hele tijd op straat. Gelabeld omdat ze door de gemeente zijn gemarkeerd als ‘weesfiets’. Maar de gemeente neemt geen vervolgactie om de fietsen die bleven staan te verwijderen. Men mag de fietsen aanmelden bij de BuitenBeter-app. Die bestaat nog steeds, maar is vernieuwd. Een oproep in die app om de fietsen op te halen zou moeten helpen.  

Stankoverlast bij GEA

 • Volgens bewoner uit Koestraat gaat het om Tolueen. Volgens Miesjel gebeurt het tijdens het spuiten van compressoren. Advies: maak er melding van, elke keer weer. Dan kan er iemand mee naar GEA toe en kijken op welke momenten zoiets voorkwam, om het daarna in de toekomst misschien te voorkomen. Actie: bestuur overweegt of er een meldpunt gemaakt moet worden voor Grasso/Gea. 

Rondvraag

 • “Kan iemand eens gaan klagen over die klok bij de Brabanthallen? Elk halve uur slaat hij de uren van het hele uur daarvoor! Dit is irritant”. Bewoner van de Parallelweg kaartte dit aan. 
 • Ruud Rottier, een voormalig bewoner van het VMK, weet nog heel veel te vertellen over het VMK. Misschien is het een keer leuk om hem te laten vertellen op een bijeenkomst. Leuk voor de jongere bewoners misschien. Bewoner uit de Kalverstraat kaartte dit aan. 
 • Groenslingers overdwars plaatsen over de straten heen. Komt ook voor in Antwerpen. Het is een koord om klimplanten aan te laten groeien, en maakt de straten nog vriendelijker voor het aanzicht. Actie bestuur: bekijken of we dit willen aanvragen?
 • Er gaan te veel fietsers over de stoep in de Koestraat. En die rijden veel te hard. Dit is sinds de verbouwingen aan de Grasso. Actie bestuur melding maken bij aannemer Grasso?
 • Meeuwenoverlast: kan er wat aan gedaan worden? Waarschijnlijk niet omdat de meeuw een beschermde vogel is. Actie Wieteke: plaatsen van een vlieger als meeuwen verschrikker een optie?

Na afloop nog een drankje, iedereen bedankt voor de aanwezigheid en de aandacht. Ook de gastsprekers voor EKP bedankt. 

Posted by Redactie

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *