Regelmatig is de bewonersvereniging van deze wijk in de pen geklommen over het verkeer. Dat is het voetgangersverkeer, maar ook gemotoriseerd en fietsverkeer. We willen met z’n allen dat het goed en veilig geregeld wordt. Vooral nu er in de komende jaren veel gaat veranderen. Wij praten je bij. 

Gemotoriseerd verkeer over Paardskerkhofweg

De bewoners van de Paardskerkhofweg klagen al langere tijd over te veel en te snel verkeer. Metingen hebben nu ook uitgewezen dat er dagelijks heel wat auto’s over de Paardskerkhofweg rijden. En de verwachtingen zijn dat het niet minder wordt.

In de nabije toekomst komen er op het EKP-terrein Noord en Zuid veel nieuwe woningen bij. Ook op het Grenco-terrein gebeurt dit, waar bovendien veel bedrijfsruimtes zijn gepland. De roep om een oplossing voor deze verkeersdrukte neemt dus ook toe.

De gemeente geeft niet mee

Opvallend is de reactie van de gemeente, waarin ze vooralsnog niet mee lijken te geven om de Paardskerkhofweg anders in te willen richten. De bewoners vragen om de inrichting van de Paardskerkhofweg aan te laten passen naar hoe het hoort op een 30km-weg.

Hoe rijd je zelf?

Wij kunnen ons voorstellen dat onze wijkbewoners regelmatig de Paardskerkhofweg nemen. En wij zijn daarom benieuwd: hoe rijd je dan? Stel je wilt richting Helftheuvel: neem je dan de Paardskerkhofweg, en trek je de laatste meters even lekker op? Of hou je toch liever rekening met je buurtbewoners door langzamer te rijden, of nog beter: door over de Zandzuigerstraat te gaan? Want zoveel omrijden is het niet (en je hoeft alleen maar iets met je rechtervoet te doen). Kleine moeite, groot plezier.

Voetgangers richting Brabanthallen

En dan nog iets. Door inzet van de bewonersvereniging is er een route aangelegd voor voetgangers die vanuit het NS-station naar de Brabanthallen willen lopen. Vroeger gingen alle voetgangers hun eigen weg, maar voor enkele ‘overlastgevende evenementen’ worden de voetgangers nu met hekken, borden en verkeersregelaars geleid over de Paardskerkhofweg. Ze geven nu dus veel minder overlast (roepen, urineren, vandalisme, intimideren) in de wijk, al is nog niet alles verleden tijd. 

Bestaande looproute

Voordat de woningen aan de Paardskerkhofweg waren gebouwd, is er aan de kant van de bedrijven een ruim voetpad aangelegd. Er is nog geld geïnvesteerd om het mooier aan te kleden, door in te haken op het project Keramisch Spoor: kunstenaar Christine Jetten ontwierp speciaal voor deze looproute een pad van betonplaten met speelse ornamenten. 

Alternatieve looproute

De bewoners van de Paardskerkhofweg willen liever dat de gemeente nadenkt over een looproute via de Nelson Mandelalaan. De gemeente omhelsde dat plan aanvankelijk en zou het voortvarend ter hand nemen, maar geeft in tweede instantie toch niet thuis. Sterker nog: de gemeente gaf aan dat de Brabanthallen die weg niet zo zagen zitten, “want het te nemen hoogteverschil bij de brug was te groot”. Bij navraag blijkt dat de Brabanthallen zich helemaal niet zo hebben uitgesproken tegen deze alternatieve route, maar de gemeente wil er niet in meebewegen.

Is de verbouwing van het station een oplossing?

Een ander verkeers onderwerp is de verbreding van de A2. De plannen liggen er al. ’s-Hertogenbosch moet namelijk beter bereikbaar worden. Die visie van de gemeente gaat niet alleen op voor de geasfalteerde weg: ook het spoor moet makkelijker gebruikt kunnen worden. Dat zal in de toekomst betekenen dat het station verbouwd moet worden. Het is nog een centenkwestie, van wie betaalt wat, maar dikke kans dat straks het station een enorme verbouwing krijgt. Als die verbouwing er komt, kan misschien opnieuw gekeken worden naar de mogelijkheden om vanuit het meest dichtbij gelegen perron door te lopen naar de Brabanthallen. 

Te laat

Alleen: dan stáán die nieuwe torens er al op het EKP-terrein. En bij de huidige plannen voor EKP-Noord is er geen rekening gehouden met een looproute en brug voor voetgangers richting Brabanthallen. Dikke kans ook dat de verbouwing van het treinstation straks betekent dat de hoofdingang niet aan de stadskant komt. En dat er dus veel méér verkeer nog over de Paardskerkhofweg zal gaan. 

Heb jij ideeën of wil je je gedachten met ons delen? Stuur dan een mail naar secretariaat@veemarktkwartier.net

Artikel brabants dagblad over verkeer door Paardskerkhofweg

Posted by Redactie