De gemeente verkoopt haar aandelen van de NV MEI aan Libéma.

De gemeente en Libéma zijn aandeelhouders van de NV MEI, die de eigenaar is van de opstallen van de Brabanthallen en 1931. Libéma is ook exploitant, de gemeente is eigenaar van de grond. Deze overeenkomst loopt eind 2020 af. 

Klik op de brief voor een volledige weergave ervan

Posted by Redactie