Op woensdag 20 februari en Donderdag 21 februari vinden er werkzaamheden plaats aan de Paardskerkhofweg. Bijgevoegd de brief van de gemeente waarin de werkzaamheden worden aangekondigd.

situatietekening
Situatietekening

Posted by Redactie