Op woensdagavond 11 juni ging een lang gekoesterde wens van de deelnemers van de Boschveldtuin in vervulling. Met veel sterke mensen werd een mobiele keet op z’n plek gereden. De keet kwam er dankzij medewerking van WeenerXL en Mooi zo Goed zo. Als dank zijn zij vriend van de Boschveldtuin geworden met een ereplekje op de vriendenpaal in de tuin en andere bijkomende voordelen.

De deelnemers van Boschvelduin zijn zichtbaar blij met de keet. Ze hebben nu een mooie plek om te schuilen bij slecht weer en te pauzeren tijdens de activiteiten in de wijktuin aan de Paardskerkhofweg in s-Hertogenbosch. De eerstvolgende activiteit waarbij de keet goed van pas komt is het midzomerfeest op 21 juni a.s.. Voor de activiteitenkalender, veel andere informatie en fotos kan men terecht op de website van Boschveldtuin: www.boschveldtuin.nl

De Boschveldtuin

De Boschveldtuin is sinds 2012, met steun van het Oranje Fonds, Groen Dichterbij, de Rabobank en Brabant Wonen ontwikkeld op het voormalig terrein van de gemeentelijke afvalstoffendienst. Dit terrein zal de eerstkomende jaren niet bebouwd worden vanwege de herstructurering van Boschveld en zou braak blijven liggen. Door hier een tijdelijke tuin te maken is een groene ontmoetingsplek ontstaan met intussen een flinke groep deelnemers.

Elke woensdag worden in de Boschveldtuin van 14.00 – 16.00 uur kindermiddagen georganiseerd en elke vrijdag wordt van 15.00  – 17.00 uur samen in de tuin gewerkt.

Medewerking

WeenerXL heeft een van haar schaftketen via Mooi zo Goed zo beschikbaar gesteld aan de mensen van Boschveldtuin. Jef Bogers van WeenerXL: Omdat we als non-profitorganisatie geen middelen beschikbaar kunnen stellen aan derden, maar we een afgeschreven schaftwagen van onze groenafdeling structureel vrij konden maken, bleek de vraag voor ondersteuning vanuit Mooi zo Goed zo voor de Boschveldtuin perfect getimed. Omdat ook onze medewerkers dagelijks aan de slag zijn in het beheer van een groene leefomgeving voor Bossche burgers, instellingen en bedrijven, waarderen wij dit groeninitiatief en verlenen daarom graag onze medewerking .

Posted by Redactie