Op vrijdag 15 november 2013 werd het 100-jarig bestaan van Grasso gevierd. Daarbij droeg stadschroniqueur Erik Alink een gelegenheidskroniek voor.
De bloemrijke tekst van de gelegenheidsvoordracht ‘Een vlucht ganzen’ staat op zijn website:

www.bosschekroniek.nl

Posted by Miesjel