Op zaterdag 18 mei werd er een bijeenkomst gehouden op Koestraat 11. Dit op initiatief van Miesjel van Gerwen. Ernst en Mattanja hadden hun woonkamer ter beschikking gesteld voor een informatieve sessie onder leiding van Ewout Muntz. Ewout vertelde wat zoal de mogelijkheden en struikelblokken zijn als een woonwijk interesse heeft in het zelf opwekken van energie.

Waarom was deze bijeenkomst er?

Omdat er in de buurt al snel een aantal mensen positief reageerden op de vraag of ze interesse hebben om meer te weten over de mogelijkheden van eigen energie opwekken. En omdat Ewout het efficiënter vindt om een grotere groep tegelijk te voorzien van advies. Want dat is wat hij doet. Ook komt het steeds vaker voor dat er op kleinschalig niveau nieuwe energie initiatieven worden gestart. Burgers willen graag groene(re) stroom hebben en schakelen daar zelf wel bedrijven voor in.

Wat zijn de mogelijkheden?

Er zijn ontzettend veel mogelijkheden en kansen. En de techniek in dit vlak verandert ook snel. Subsidies, importblokkades, prijzen en mogelijkheden van techniek: het kan elke maand weer veranderen. Dat betekent niet dat we maar moeten afwachten: vrij veel daken in deze wijk liggen gunstig om zonnepanelen op aan te brengen. Zonnecollectoren zijn bedacht om te helpen in de warmwatervoorziening van een huis, en zonnepanelen bieden een goedkopere vorm van stroom die je voor diverse doelen kunt gebruiken. Een windmolen bekostigen op een andere plek in de stad is ook een mogelijkheid. Of het dak van de Grasso vol leggen met zonnepanelen: alles is denkbaar. Niet alle daken van woonhuizen liggen even gunstig om veel zonlicht op te vangen, maar er zijn mogelijkheden om wel samen te bekostigen en ook de opbrengst te delen. Bewoners kunnen zelf iets opstarten, of ze schakelen de gemeente in om de boel in gang te brengen.

Extra voordelen

Natuurlijk is het de bedoeling dat je je energieverbruik groener inkoopt. Maar tegelijk zorg je zelf ook dat je door (deels) zelfvoorzienend te zijn de kosten omlaag gaan. Een overschot van energie kan vaak weer terug verkocht worden aan bedrijven of aan de gemeente. De samenhang in de buurt wordt er meestal sterker van.

Wat zijn de struikelblokken?

Vooral moeten buren of soms de hele buurt het met elkaar eens zijn en gezamenlijk naar een nieuwe oplossing willen komen. Het Veemarktkwartier heeft veel bewoners in Verenigingen van Eigenaren. Stel dat je een paneel aanlegt op het dak, dan moeten wel alle bewoners dat willen en daar een financiële bijdrage voor over hebben. Aan de andere kant kan het aantal bewoners een voordeel zijn in de bekostiging van techniek.

Hoe nu verder?

Gebruik het contactformulier onderaan deze pagina om aan te geven of u wel of geen interesse heeft in een vervolg van dit project. Het is nog te vroeg om te zeggen welke kant het op gaat, maar zonder steun van bewoners komt het niet van de grond!

Kijk gerust ook eens op www.ewoutmuntz.nl en op www.hieropgewekt.nl


Posted by Peter