Woensdag 14 november is het dan zover: de jaarvergadering Veemarktkwartier.

Van de week kreeg ik commentaar dat het lijkt alsof de Bewonersvereniging Veemarktkwartier is ingedut: niets minder is waar. Feit is, dat het bestuur van VMK veelvuldig in overleg is met gemeente en andere instanties. Een ander feit is, dat het bestuur VMK te veel te verwerken krijgt. Te veel om ook de communicatie naar de achterban toe bij te houden. We zijn dan ook hard op zoek naar versterking van het bestuur.

Een aantal posities binnen het bestuur zijn vacant.

  • het beheer VMK (dagelijkse gang van zaken bijhouden)
  • stukken lezen en archiveren gepubliceerd materiaal
  • bijdrage leveren aan de content website
  • ontmoetingsactiviteiten organiseren
  • de ontwikkelingen en plannen van Prorail volgen

We willen deze posities graag invullen tijdens de jaarvergadering. Draag je steentje bij en doe mee!

Posted by Laura