De Eindpresentatie dinsdag 31 januari

Het is zover! Na vier werkateliers, georganiseerd in de periode februari-september 2011 ligt er een visie van Boschvelders op het Waterkwartier van Boschveld en wat dit deel van de wijk kan betekenen voor heel Boschveld. Deze visie is geworteld op een eerder vastgesteld DNA-profiel en is uitgegroeid tot een totaalconcept waarin vijf uitgangspunten elkaar tegenkomen en versterken.

Dit alles wordt op dinsdag 31 januari bij het Boschveldse bedrijf Kleefkracht aan de Parallelweg 30, ingang G, gepresenteerd. We beginnen om 20.00 uur en sluiten de avond af met een borrel.

Iedereen is hierbij van harte welkom, in het bijzonder de mensen die de afgelopen jaren hebben meegewerkt aan dit resultaat. We roepen in het bijzonder BenW, gemeenteraadsleden en de professionals die bij Boschveld betrokken zijn, op te komen.

Het ooit door Erik Alink uitgevonden en door Michael Brugmans prachtig vormgegeven werkwoord “Boschvelden” is en wordt in al zijn vervoegingen een feit: ik Boschveld, jij Boschveld, zij Boschvelden, we hebben geboschveld, we gaan Boschvelden.

Aanmelden voor de eindpresentatie kan via info@cccs-hertogenbosch.nl onder vermelding van Eindpresentatie Boschveld.

Achtergrond en programma

Een aantal jaren geleden hebben het CCC en Bart van Dongen het initiatief genomen om het Wonen en Werken in het Waterkwartier in Boschveld zichtbaarder te maken. In alle ontwikkelingsplannen voor de wijk bleef dit deel voor hen onderbelicht. Zij wilden de kracht en creativiteit van de bewoners meer onder de aandacht brengen. Hiervoor werd de krachtige titel “Boschveld is een werkwoord” bedacht. Onder deze titel is een prospectus verschenen met mooie portretten van mensen die in de wijk werkzaam zijn. In de werkateliers is in 2011 het profiel van de wijk verder uitgewerkt en verbeeld.

Het CCC heeft in het project een aanjagende, verbindende rol gehad. Nu is de tijd gekomen om het project voor het CCC af te sluiten en het terug te geven aan de initiatiefnemers in de wijk. Er ligt een helder beeld van de wijk en er zijn initiatieven op gang gekomen die ervoor zullen zorgen dat wonen en werken in het Waterkwartier ook in de toekomst mogelijk blijft. Het is nu aan de beslissers en plannenmakers om gezamenlijk met de bewoners en werkers het Waterkwartier verder in te vullen!  

Het programma ziet er als volgt uit: Terugblik op het project “Boschveld is een Werkwoord” door Jeroen van de Ven en Bart van Dongen Presentatie van de diverse initiatieven en Boschveldse projecten die de afgelopen jaren in gang zijn gezet. Dit als levend bewijs van de kracht van de wijk. Aanbieding van de eindpresentatie met aansluitend reacties en discussie   Gertjan Arts, geen onbekende in Boschveld, zal ons door de avond leiden.  

Posted by Laura