Donderdag 24 november 2011 gaf de Bewonersvereniging Veemarktkwartier (VMK) een toelichting op haar beroep tegen het Tracébesluit Sporen in Den Bosch van de Minister van Infrastructuur en Milieu bij de Ruimtelijke-ordeningskamer van de Raad van State in Den Haag. Naast het VMK is beroep ingesteld door Bewonersvereniging ’t Zand, Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld, gemeente ‘s-Hertogenbosch en een aantal individuele partijen.

De meervoudige kamer van de Raad van State werd gevormd door de voorzitter mevrouw Wortmann en de leden mevrouw Mondt-Schouten en de heer Van der Wiel.

De Bewonersvereniging VMK wees in reactie op de vragen van vooral mevrouw Wortmann en de heer Van der Wiel op de overschrijding van de geluidsnormen en toename van de trillingen in zowel de realisatie als de exploitatie fase. Daarnaast kwamen aan de orde: eventuele toename van goederenvervoer (ook in de nacht), toename van de snelheid van treinen en de mogelijkheid voor lagere snelheden in de nacht, opties om trillingen te voorkomen, de onwil van ProRail om overlast beperkende maatregelen te nemen (dat heet dan niet proportioneel), de voordelen van voegloze wissels en het benutten van de middelste sporen om geluids- en trillingsoverlast te beperken.

Prorail gaf aan foto’s van gebouwen te nemen om eventuele schade te kunnen monitoren. De Raad van State toonde zich nogal kritisch richting de Minister (en ProRail) ten aanzien van de overschrijding van trillingsnormen en de toename van de snelheid van treinen in de nacht zonder het nemen van beperkende maatregelen.

Na een zitting van tweeënhalf uur concludeerde de voorzitter dat het een zeer complex besluit betrof en dat de Raad van State waarschijnlijk meer dan de gebruikelijke zes weken nodig zal hebben voor haar besluit. Zie voor een uitspraak van de RvS in een vergelijkbare zaak in Arnhem.

Het Brabants Dagblad berichtte op 25 november 2011 over deze zaak.

Klik hier voor de pleitnotitie die wij hadden voorbereid.

Posted by Redactie