Donderdag 13 oktober 2011 bezocht het college van burgemeester en wethouders ons Veemarktkwartier. Ook bezocht men de wijken Boschveld en Deuteren. Tijdens dit ruim een uur durende collegebezoek bleek weer eens dat je als bewoner best het één en ander kan bereiken als je je richting de gemeente inzet voor het realiseren van je plannen voor een betere buurt.

Bij het bezoek aan het Veemarktkwartier waren vanuit het college burgemeester Ton Rombouts, wethouder Geert Snijders (ruimtelijke ordening en welzijn) en Jan Hoskam (economische zaken) aanwezig. Daarnaast waren een aantal ambtenaren van politie, beheer openbare ruimte en verkeer aanwezig. Een zevental bewoners vertegenwoordigden het Veemarktkwartier.

Aan de hand van een Pim Pam Pet spel en een aantal vragen over het Veemarktkwartier kreeg het college een aantal successen en een aantal verbeterpunten voorgelegd. De afbeeldingen op de kaarten met de vragen vormden een aanwijzing voor het juiste antwoord. Positief beoordelen de bewoners het beperken van het aantal woningen en de parkeerdruk in de wijk door het ontwerp bestemmingsplan en het Pilotproject Veemarktkwartier (gestart op initiatief van bewoners uit het Veemarktkwartier en wethouder Snijders). Hierdoor wordt een stop gezet op woningsplitsing en kamerverhuur in de buurt waardoor de druk op de leefomgeving niet verder toeneemt.

Veel minder positief zijn de bewoners over het ˜panoroma vanuit Congrescentrum 1931 op de wijk, de aansluiting van de oude Parallelweg op de nieuwe Parallelweg, het rooien van een aantal bomen voor de aanleg van de nieuwe Parallelweg en de aanblik van de wandelroute naar de Brabanthallen over de Paardskerhofweg. College en ambtenaren namen uitgebreid de tijd om al Pim Pam Pettend en discussiërend met bewoners door het Veemarktkwartier te lopen. Visies en argumenten werden (soms stevig) uitgewisseld en het college bleek open te staan voor sommige ideeën van bewoners.

Concreet deed het college de volgende toezeggingen:

  • Starten van overleg tussen college, bewoners en Brabanthallen over de mogelijkheid in de plint van de Oude Engelenseweg een hoogwaardige voorziening te realiseren;
  • Verbeteren van het draaivlak op de hoek Kalverstraat Parallelweg;
    Een aantal bomen bij de flats aan de Parallelweg (richting station) worden niet gerooid;
  • Het plaatsen van een bord: ‘Toegang en parkeren uitsluitend voor bewoners’ bij de ingang Kalverstraat;
  • Maatregelen nemen om de verkeersoverlast voor het Veemarktkwartier van de aansluiting op de nieuwe Parallelweg te minimaliseren;
  • Bewoners mogen voorstellen doen voor het upgraden van de Paardskerkhof om deze aantrekkelijker te maken voor wandelaars. De gemeente stelt 10.000 euro beschikbaar voor de realisatie.

Posted by Redactie