We hebben een lustrum te vieren: De Bewonersvereniging Veemarktkwartier is al 20 jaar bezig met de plannen rondom de verlengde Parallelweg. Al 20 jaar overleg betekent ook 20 jaar verdieping in de plannen, studie naar verkeersstromen, geluidsontwikkelingen en wat diens meer zij. We kunnen spreken van een deskundige bewonersvereniging, die menig ambtenaar en wethouder heeft zien komen en gaan.

De besluitvorming rondom de verlengde Parallelweg is van de stroperige soort. Al jarenlang worden bewoners zoet gehouden met mooie woorden en loze beloftes , in de hoop dat wanneer het tijdstip is gekomen om besluiten daadwerkelijk te nemen, de bewoners zo zoet geworden zijn dat zij het allemaal wel geloven. Helaas, we zijn net niet zoet genoeg.

Het bestemmingsplan Verlengde Parallelweg zoals het nu ter tafel ligt is niet het bestemmingsplan waar wij jarenlang voor rond de tafel hebben gezeten.

We vrezen voor Boschveld / Veemarktkwartier een situatie, vergelijkbaar met de noord-zuidlijn te Amsterdam. Bewoners die jarenlang waarschuwen voor onherstelbare schade aan gebouwen en leefomgeving, waar niet voldoende naar geluisterd wordt en waar diezelfde bewoners nu de zure vruchten plukken van de dwaasheid en eigengereidheid van hun gemeenteraad.

De besluitvorming om de Verlengde Parallelweg achter het EKP-gebouw door te trekken heeft nieuwe opties opgeroepen bij de gemeente. Nieuwe mogelijkheden de verkeersstroom te intensiveren. En de plannen zijn daar dan ook schielijk op aangepast. Echter niet conform de afspraken met het OBB en de Bewonersvereniging VMK. En zeker niet ten faveure van de bewoners VMK en Boschveld. Iedere gemeenteambtenaar en iedere wethouder ziet het goud blinken onderaan de regenboog:

Ja! Een directe verbinding van A2 naar A59! Ja! we maken van de verlengde Parallelweg een doorstroomas!
Ja! Een verkeersluw centrum!
Ja! een afsluiting van de Diezebrug! Het komt de stad (=centrum) allemaal ten goede.

Behalve de bewoners aan de westzijde van de Parallelweg.

1.Werd ons een autoluwe Parallelweg beloofd; in het bestemmingsplan staat nu een Parallelweg gepland met evenveel verkeersbewegingen zoals er nu zijn ( ± 8000), plus de verlengde Parallelweg met 17.000 verkeersbewegingen. Tel daar nog de verviervoudiging van het aantal sporen bij op. Een kakofonie aan geluid en milieuoverlast. En dan als toetje: een ontheffingsgebied voor de Parallelweg voor extra lange en zware voertuigen. Aangezien het geluid niet opgeteld mag worden (er rijdt straks vast geen vrachtverkeer tegelijk met de treinen en bedrijventerrein Rietvelden genereert geluid wanneer er even niets voorbij komt rijden) krijgt elk onderdeel zo voldoende ruimte zijn geluid te produceren.

2.De alternatieve route naar de Brabanthallen welke volgens het verkeers- en vervoersplan via de Bibendumweg zou lopen is afgeserveerd en wordt nu alleen een aanvoerroute voor een parkeerplaats wanneer het oorspronkelijke terrein niet voldoende capaciteit heeft. Sinds de opening van de randweg mogen we ons verheugen op een grote stroom auto’s die via de Magistratenlaan de Brabanthallen weet te vinden. Het voorontwerp bestemmingsplan heeft hier geen oplossing voor. Sterker nog: het zal de stroom vergroten.

3. Hoe blij we ook zijn met het besluit van gemeente en Prorail om samen te gaan werken ivm de brug over de Dieze, we mogen hier spreken van een sigaar uit eigen doos. De ontsluiting Vogelstraat is hiervoor opgegeven. Een ontsluiting die de druk over de ontsluitingsweg Parallelweg zou doen verminderen. Nu zal alle verkeer richting centrum van de ontsluitingsweg Parallelweg gebruik gaan maken.

4.De nieuwbouw welke als geluidswering zou gaan fungeren voor de jaren 30 woningen van het Veemarktkwartier is voorlopig afgeserveerd. Al meer dan twee jaar hamert de bewonersvereniging op stevige onderhandelingen met EKP. Beloofd werd, dat in het kader van de crisis- en herstelwet het terrein in ieder geval op tijd in handen van de gemeente zou komen. Niets blijkt minder waar. Onze scepsis was terecht. Geen nieuwbouw, en ook geen ontsluiting via het EKP-terrein. De opmerking in het bestemmingsplan dat de gemeente dit nog steeds wil verwezenlijken is een wassen neus.

De Bewonersvereniging VMK pleit voor een wijziging in het Bestemmingsplan; namelijk het (tijdelijk) schrappen van de ontsluitingsweg ter hoogte van de Grasso. Mocht de gemeente inderdaad van plan zijn de onderhandelingen met het EKP niet op te willen geven, is er altijd nog de mogelijkheid om een ontsluiting ter hoogte van de Grasso te maken wanneer de onderhandelingen succesvol zijn gebleken.

Verder pleit de Bewonersvereniging VMK voor een uitbreiding van de mileuzone. Geen vrachtverkeer (vooral extra lang en extra zwaar verkeer) in een woonwijk!

Ook ten westen van het spoor wonen mensen. Niet alleen in het centrum.

Posted by Laura