De bewoners van het Veemarktkwartier ontvingen een brief van Prorail waarin Prorail aankondigt dat het ontwerp tracébesluit klaar is voor de werkzaamheden die Prorail wil gaan uitvoeren bij station ‘s-Hertogenbosch en het Veemarktkwartier. Prorail wil extra sporen, fly-overs en spoorbruggen gaan aanleggen onder meer te hoogte van het Veemarktkwartier. Wat betekent dat?

Als deze projecten klaar zijn zullen er veel meer treinbewegingen langs het Veemarktkwartier komen. Een aantal huizen in het Veemarktkwartier krijgt hierdoor te maken met meer geluidsoverlast. Op 31 mei 2010 was er een voorlichtingsavond in de Verkadefabriek. De Bewonersvereniging Veemarktkwartier heeft de voorlichtingsbijeenkomst bezocht en maakt zich sterk voor: 1. terugdringen van de geluidsoverlast en 2. Eén geïntegreerd plan voor de werkzaamheden van Prorail voor het spoor en het werk van de gemeente aan de Nieuwe Parallelweg. Niet 2 afzonderlijke plannen. Wil je je op de ontwikkelingen oriënteren? Kijk op:

De website van Prorail

Posted by Fulco