zet ons op het juist espoor

reminder bijeenkomst 23 nov. 19.30 uur Spoorzone: “zet ons op het juiste spoor”

De gemeente wil de ideeën van jou als bewoner en/of gebruiker van dit gebied over een voorgestelde aanpak en ontwikkelrichtingen voor de Spoorzone ophalen. Heb je vragen, suggesties of ideeën voor de Spoorzone? Meld je aan en zet ons dan...

/ 22 november 2017
buurtcultuur-banner

Buurtnatuur en Buurtcultuurfonds

Tijdens de bijeenkomst van 14 november jl. is er o.a. gesproken over het de verschillende subsidies waar je als buurt aanspraak op kan maken. Bijgevoegd de flyers die op deze avond verspreid waren maar waar niet iedereen een exemplaar van...

/ 22 november 2017
koestraat

Update bewonersbijeenkomst: Agenda 14-11

Aanstaande dinsdag is het zover. Dan vindt de bewonersbijeenkomst plaats. De agenda is inmiddels vastgesteld.

/ 12 november 2017
parallelweg-vanaf-grasso

Save the date:
Bewonersbijeenkomst op 14 november

Op 14 november aanstaande organiseert de Bewonersvereniging Veemarktkwartier weer een bijeenkomst voor alle wijkbewoners. Tijdens deze bijeenkomst passeren diverse zaken de revue zoals o.a. ontwikkelingen in de wijk maar ook binnen de bewonersvereniging zelf. De agenda is nog niet volledig...

/ 24 oktober 2017
boschveldtuin-opening

‘Een groene ontmoetingsplek voor de hele wijk’

‘We zijn alweer vijf jaar aan het tuinieren in de Boschveldtuin,’ vertelt Jeanne van der Kallen die er vanaf het begin bij betrokken is. ‘Zie je bij veel tuinen dat de belangstelling na enkele jaren afneemt, bij ons zie je...

/ 28 maart 2017
fiestenstalling

Nieuwe sleutels fietsenstalling

Afgelopen zaterdag is het slot van de fietsenstalling vervangen. De nieuwe sleutels kan je ophalen op Parallelweg 16.

/ 18 juli 2016
grasso

Nieuwjaarsontmoeting Copernikkel op zaterdag 16 januari

Wijkwinkel Boschveld ‘opent’ nieuwe website   Copernikkel en alle bewonersinitiatieven die daar thuis zijn, hebben een geweldig jaar achter de rug. Alle reden om hier even bij stil te staan, maar vooral om vooruit te kijken naar het nieuwe jaar...

/ 11 januari 2016

Fietsenstalling diefstal

Op maandag 9 februari j.l. is er helaas een fiets gestolen in de fietsenstalling. Alhoewel deze stalling voor mensen buiten de wijk afgesloten is (en sleutels op naam worden uitgegeven) heeft deze diefstal toch kunnen plaatsvinden. Helaas is dit de...

/ 10 februari 2015